Gruskursus.dk

Ansvarsfraskrivelse

1. Ved at underskrive denne erklæring bekræfter jeg, der er myndig og fyldt 18 år, at min deltagelse og tilstedeværelse på kursusforløb og aktiviteter udbudt af gruskursus.dk sker på eget ansvar.

2. Jeg er indforstået med og accepterer, at motorcykelkørsel i terræn, offroad og på grus- og markveje er potentielt farligt, og at jeg er klar over denne risiko.

3. Jeg er indforstået med og accepterer, at motorcykelkørsel og deltagelse i aktiviteter udbudt af gruskursus.dk kræver høj koncentration, fysisk styrke og god opførsel. Jeg erklærer derfor, at jeg er i god fysisk tilstand, og at jeg ikke er påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin, der kan gøre mig uegnet til at køre motorcykel. Jeg er bekendt med, at benyttelse af motorcykler kan være farligt og at især personer med hjerteproblemer eller forhøjet blodtryk, gravide og personer med rygskader er i farezonen, og derfor ikke må deltage i aktiviteter hos gruskursus.dk.

4. Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg alene på mit eget ansvar færdes og opholder mig på arrangementets områder.

5. Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg skal følge alle anvisninger, som medarbejderne, instruktører eller repræsentanterne for gruskursus.dk giver mig under mit ophold på området.

6. Jeg bekræfter hermed, at jeg er i besiddelse af et gyldig kørekort til den motorcykel, jeg fører.

7. Jeg bekræfter hermed, at motorcyklen som jeg benytter, er lovligt indregistreret, forsikret og overholder gældende krav. (Se nærmere om forsikring nedenfor.)

8. Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg alene påtager mig det fulde ansvar for person- og tingskader herunder skader på min egen person (f.eks. piskesmældslæsioner). Og tillige skader jeg eller genstande tilhørende mig/i min varetægt måtte forvolde på tredjemand eller genstande tilhørende tredjemand/i tredjemands varetægt.

9. Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg selv hæfter for skader på motorcykel og andet udstyr, som anvendes ved aktiviteter planlagt af gruskursus.dk.

10. Jeg er indforstået med og accepterer, at gruskursus.dk eller repræsentanter for gruskursus.dk IKKE er erstatningsansvarlige for eventuelle skader på mine ejendele eller skader påført tredjepart, og at gruskursus.dk eller repræsentanter for gruskursus.dk IKKE er erstatningspligtige for mistede ejendele, herunder især tøj, udstyr og værdigenstande mistet eller glemt på området.

11. Jeg er indforstået med og accepterer, at gruskursus.dk eller repræsentanter for gruskursus.dk IKKE er erstatningsansvarlige for eventuelle personskader, som jeg måtte forvolde på mig selv eller tredjemand som følge af eller i forbindelse med deltagelse på kursus, aktiviteter eller forløb hos gruskursus.dk.

12. Jeg er indforstået med og accepterer, at jeg ikke kan søge regres mod gruskursus.dk eller repræsentanter for gruskursus.dk for de erstatningskrav, der måtte blive gjort gældende mod mig.

13. Jeg er indforstået med, accepterer og bekræfter at jeg, af gruskursus.dk, er informeret om at de fleste motorcykelforsikringer IKKE dækker skader opstået ved motorcykelkørsel i terræn, offroad og på grus- og markveje.

14. Jeg er indforstået med, accepterer og bekræfter, at jeg, af gruskursus.dk, er informeret om, at jeg selv skal tage kontakt til eget forsikringsselskab og undersøge, på hvilke vilkår jeg er dækket.

15. Jeg er indforstået med og accepterer, at gruskursus.dk eller repræsentanter for gruskursus.dk forbeholder sig ret til at ekskludere enhver fra videre kørsel eller deltagelse i aktiviteter på området, hvis gældende retningslinjer eller anvisninger ikke bliver overholdt. Betalt deltagergebyr vil i sådanne tilfælde ikke blive refunderet, selvom den fulde tid ikke er gennemført.


Benyt venligst blokbogstaver, tak.

Underskrivers fulde navn: _____________________________________________________________________________

Dato og sted: _____________________________________________________________________________

Fødselsdato: _____________________________________________________________________________

Underskrift: _____________________________________________________________________________

Ansvarsfraskrivelsen kan hentes som PDF-fil her: LINK